Aktualności
Ludzkie ręce kształtujące serce. Ręce są pomalowane, wzorzyste i przedstawiają mapę świata na tle z przewagą zieleni.
Święto Ziemi

Od ponad pół wieku, 22 kwietnia,  społeczność międzynarodowa obchodzi Dzień Ziemi (Earth Day).

2021-04-22
Ważne zmiany w ustawie. Zwiększa się zakres udziału społeczeństwa w kontroli procesu inwestycyjnego

Zwiększa się zakres partycypacji społecznej w procesie inwestycyjnym. Prezydent RP podpisał ustawę o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska...

2021-04-21
Ogrodnictwo wobec IGO. Korzyści ze stosowania Kodeksu dobrych praktyk

Zachęcamy wszystkie osoby, przedsiębiorstwa i instytucje, których działalność związana jest z ogrodnictwem do stosowania zasad zawartych w Kodeksie dobrych praktyk opracowanym przez GDOŚ.

2021-04-08
Jak odpowiednio reagować na incydenty z udziałem wilków? Informacja dla gmin

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przedstawia zestaw podstawowych informacji dla samorządów, które pomogą zapobiegać incydentom z udziałem wilków lub w sposób właściwy na nie reagować.

2021-03-15
Regionalna Rady Ochrony Przyrody w Kielcach obradowała po raz drugi

Regionalna Rada Ochrony Przyrody zaopiniowała zarządzenia w sprawie planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000 Krzemionki, Ostoja Kozubowska i Przełom Lubrzanki oraz rezerwatów przyrody Góra Sieradowska i Polana Polichno

2021-03-12
Więcej aktualności