Aktualności
Grzybobranie

Sezon grzybowy w pełni. To doskonała okazja do aktywnego wypoczynku na łonie natury. Jednak nie na każdym obszarze leśnym zbiór grzybów jest możliwy.

2021-09-09
Ustawa o gatunkach obcych

Prezydent RP, 19 sierpnia 2021 r., podpisał ustawę o gatunkach obcych. Ustawa określa ramy prawne dotyczące przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się inwazyjnych gatunków obcych w przyrodzie.

2021-08-26
Nietoperze są wśród nas

Większość z występujących w Polsce gatunków nietoperzy, przynajmniej przez część swojego życia, wykorzystuje obiekty zbudowane przez człowieka. Zastępują one naturalne schronienia, których w wyniku działań ludzkich ubywa.

2021-08-26
Prace nad planami zadań ochronnych

Spotkania Zespołów Lokalnej Współpracy w 3 obszarach Natura 2000

2021-08-13
Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody - konferencja

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprasza do udziału w dwudniowej konferencji zamykającej projekt LIFE15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody.

2021-08-02
Więcej aktualności