REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Konferencja Środowisko Informacji

Zapraszamy do udziału w konferencji „Środowisko informacji” poświęconej udostępnianiu informacji o środowisku w sieci. Spotkanie odbędzie się w dniach 1 - 2 października 2014 r.


2014-08-07
Piotr Otawski Głównym Konserwatorem Przyrody

Prezes Rady Ministrów powołał Piotra Otawskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie Głównego Konserwatora Przyrody. Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem


2014-08-01
Spotkanie w sprawie wycieku mazutu do Wisły

Wizje terenowe obszaru objętego skutkami awarii, interwencje i pomoc weterynaryjna to wynik ustaleń ze spotkania zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w związku z wyciekiem w Elektrowni Kozienice


2014-07-28
Jak zdobyć tytuł Zielonej Stolicy Europy?

W dniach 23-27 czerwca 2014 r. trwa wizyta studyjna, zorganizowana w ramach prac sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". Celem są dobre praktyki w zakresie gospodarki odpadami, energetyki przyjaznej środowisku oraz przeciwdziałaniu hałasowi


2014-06-27
Konsultacje dotyczące ochrony gatunkowej

Trwają konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe projektów rozporządzeń w sprawie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów


2014-06-26
Więcej
Kalendarium