Aktualności
Spacer krajobrazowy w Parku Kadzielnia w Kielcach

23 października br. odbył się spacer krajobrazowy zorganizowany przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach i Geopark Kielce

2019-10-24
Pożegnanie profesora Jana Szyszko

Z wielkim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o nagłej śmierci profesora Jana Szyszko, byłego ministra środowiska, posła i polityka ale ponad wszystko życzliwego, ciepłego człowieka

2019-10-10
Szkolenie dla pracowników administracji rządowej i samorządowej

Zapraszamy do udziału w szkoleniu Ocena oddziaływania na środowisko przedsięwzięć związanych z chowem i hodowlą zwierząt, organizowanym przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Kielcach. Zgłoszenia przyjmowane są do 9 października br.

2019-10-08
Ochrona zmiennowilgotnych łąk trzęślicowych w świętokrzyskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, w ramach projektu Ochrona siedlisk i gatunków terenów nieleśnych zależnych od wód  współdziałając z właścicielami gruntów realizuje działania ochrony czynnej na podmokłych łąkach. Zabiegi polegają na wykaszaniu traw, usuwaniu drzew i krzewów oraz uprzątnięciu biomasy

2019-10-04
Cykl trzymiesięcznych "zielonych staży" w regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska

W ramach projektu LIFE 15 GIE/PL/000758 pn. Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody od 16 września 2019 r. w trzynastu regionalnych dyrekcjach ochrony środowiska rozpoczął się cykl trzymiesięcznych "zielonych staży".

2019-10-04
Więcej aktualności
Kalendarz

 

 

Wyszukiwarka