Aktualności
Lata 2021-2030 – czas na renaturyzację ekosystemów

Zdrowe, prawidłowo funkcjonujące ekosystemy są podstawą życia na Ziemi. W wielu przypadkach ich degradacja jest możliwa do odwrócenia poprzez działania odtwarzające, czyli renaturyzację i restytucję.

2021-01-21
Światowy Dzień Mokradeł 2021

W tym roku Światowy Dzień Mokradeł obchodzony jest pod hasłem „Mokradła i woda". To rok szczególny, świętujemy bowiem 50. rocznicę podpisania Konwencji o obszarach wodno-błotnych. Poprzez obchody Dnia Mokradeł chcemy podkreślić znaczenie tych szczególnych obszarów w wymiarze globalnym.

2021-01-19
Uprawa pola w rezerwacie przyrody Murawy Dobromierskie

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach w 2020 roku rozpoczęła kilkuletnie działanie, którego efektem będzie odbudowa różnorodności biologicznej w rezerwacie przyrody Murawy Dobromierskie

2021-01-15
Świętokrzyskie rezerwaty przyrody oznakowane

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach oznakowała rezerwaty przyrody położone na terenie województwa świętokrzyskiego. Na obrzeżach 23 rezerwatów przyrody ustawiono łącznie 60 tablic.

2021-01-15
Dekada restytucji ekosystemów

Zgromadzenie Ogólne ONZ ogłosiło lata 2021-2030 dekadą restytucji ekosystemów.

2021-01-01
Więcej aktualności