REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

REGIONALNA DYREKCJA OCHRONY ŚRODOWISKA W KIELCACH

  • Trwa druga edycja konkursu o Polską Nagrodę Krajobrazową "Krajobrazowe Inspiracje". Projekty można zgłosić do 15 października 2014 r., więcej. Zapraszamy

Aktualności
Piotr Otawski Głównym Konserwatorem Przyrody

Prezes Rady Ministrów powołał Piotra Otawskiego na stanowisko podsekretarza stanu w Ministerstwie Środowiska i jednocześnie Głównego Konserwatora Przyrody. Nowy wiceminister będzie odpowiadał m.in. za kwestie związane z ochroną przyrody, leśnictwem i łowiectwem


2014-08-01
Spotkanie w sprawie wycieku mazutu do Wisły

Wizje terenowe obszaru objętego skutkami awarii, interwencje i pomoc weterynaryjna to wynik ustaleń ze spotkania zainicjowanego przez Generalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w związku z wyciekiem w Elektrowni Kozienice


2014-07-28
Jak zdobyć tytuł Zielonej Stolicy Europy?

W dniach 23-27 czerwca 2014 r. trwa wizyta studyjna, zorganizowana w ramach prac sieci „Partnerstwo: Środowisko dla Rozwoju". Celem są dobre praktyki w zakresie gospodarki odpadami, energetyki przyjaznej środowisku oraz przeciwdziałaniu hałasowi


2014-06-27
Konsultacje dotyczące ochrony gatunkowej

Trwają konsultacje społeczne i uzgodnienia międzyresortowe projektów rozporządzeń w sprawie ochrony gatunkowej roślin, zwierząt i grzybów


2014-06-26
Spotkanie Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko

W dniach 25-26 czerwca 2014 r. w Warszawie odbywa się spotkanie członków Grupy Roboczej ds. Ocen Oddziaływania na Środowisko


2014-06-25
Więcej
Kalendarium