Aktualności
Rola organizacji społecznych w postępowaniach w obszarze prawnej ochrony przyrody

28 i 29 marca 2019 r. zapraszamy na szkolenia dedykowane dla organizacji pozarządowych oraz innych osób zaangażowanych w ochronę przyrody. Szkolenia są elementem działań prowadzonych w projekcie Masz prawo do skutecznej ochrony przyrody

2019-02-14
Utrzymanie wód powierzchniowych w świętokrzyskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach organizuje spotkania z administratorami wód w województwie. Podczas warsztatów wypracowywane są rozwiązania, których stosowanie usprawnia działania związane z utrzymaniem wód powierzchniowych

2019-02-13
Kontynuacja prac na torfowiskach w świętokrzyskim

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach przystąpiła do zabiegów ochrony czynnej, w ramach których przewidziano wycinkę drzew i krzewów oraz koszenie trzciny pospolitej. Celem jest zahamowanie sukcesji oraz zatrzymanie wody w siedliskach

2019-02-01
Nowe opracowania geologiczne dla 25 świętokrzyskich rezerwatów przyrody

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach odebrała dokumentacje przyrodnicze opisujące wartości geologiczne w wybranych rezerwatach przyrody w województwie świętokrzyskim

2018-12-31
XXIV Seminarium krajobrazowe „Krajobrazy Miejskie – Przestrzenie Metropolitalne”

W dniach 5-6 kwietnia 2019 r. w Sosnowcu odbędzie się konferencja poświęcona identyfikacji, typologii i ocenie krajobrazów miejskich i podmiejskich oraz zagadnieniom związanym z oceną kształtowania przestrzeni metropolitalnych i przebiegu procesów urbanizacji

2018-12-17
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka