Aktualności
Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach i starostwa o wspólnych działaniach w zakresie ochrony przyrody

22 marca 2017 r. odbyło się spotkanie warsztatowe z przedstawicielami urzędów współdziałających na płaszczyźnie postępowań administracyjnych w zakresie ochrony przyrody. Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach zorganizowała po raz drugi tego typu spotkanie.

2017-03-24
Pożar trawy na brzegu rzeki
Nie wypalaj traw!

Wiosną i jesienią dochodzi do pożarów łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Wypalanie traw jest bardzo szkodliwe - obniża wartość gleby, hamuje naturalne procesy rozkładu, powoduje degradację i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt

2017-03-06
Ochrona obszarów cennych przyrodniczo w Świętokrzyskiem

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach otrzymała prawie 2 mln zł  dofinansowania na realizację projektu dotyczącego rezerwatów przyrody i obszarów Natura 2000 w województwie świętokrzyskim

2017-02-28
Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej

11 lutego obchodzimy Dzień Dokarmiania Zwierzyny Leśnej. To dobra okazja, aby zastanowić się jak z mrozem i śniegiem radzą sobie mieszkańcy lasu i jak można im pomóc przetrwać najtrudniejszą dla nich porę roku

2017-02-10
Komisja Europejska o ochronie środowiska w Polsce

Komisja Europejska opublikowała sprawozdanie na temat funkcjonowania zasad i przepisów środowiskowych w UE, wskazując m.in. na sprawne działanie procedury oceny oddziaływania na środowisko w Polsce

2017-02-07
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka