Aktualności
Dla zachowania chronionych wartości przyrodniczych rezerwatu

Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Kielcach, w Lublinie i w Rzeszowie zawarły porozumienie, którego celem jest sporządzenie planu ochrony dla faunistycznego rezerwatu Wisła pod Zawichostem

2019-03-14
Pożar traw
Nie wypalaj traw!

Wiosną i jesienią dochodzi do pożarów łąk, pastwisk, nieużytków i trzcinowisk. Wypalanie traw jest bardzo szkodliwe - obniża wartość gleby, hamuje naturalne procesy rozkładu, powoduje degradację i stanowi poważne zagrożenie dla zwierząt

2019-03-11
Posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Kielcach

8 marca 2019 r. odbyło się posiedzenie Regionalnej Rady Ochrony Przyrody, podczas którego przyjęto sprawozdanie ze zrealizowanych w 2018 r. zadań z zakresu ochrony przyrody oraz działań planowanych do realizacji w roku 2019

2019-03-11
Kiedy przypada okres lęgowy ptaków

Czas między 1 marca a 15 października jest powszechnie i niesłusznie uznawany za okres lęgowy ptaków. Jednak termin ten nie jest wprost określony w przepisach prawa jako okres lęgowy

2019-03-09
Spotkanie na temat zmian dotyczących EMAS

12 marca br. odbędzie się kolejne spotkanie na temat zmian wprowadzonych Rozporządzeniem Komisji (UE) 2018/2026. Na spotkanie zaprasza Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska wspólnie ze Stowarzyszeniem Polskie Forum ISO 14000

2019-02-19
Więcej aktualności
Kalendarz

 

Wyszukiwarka